USF VERFTET
Hjem > Nyheter > BERGEN ETT STEG NÆRMERE EN STORSCENE FOR RYTMISK OG ELEKTRONISK MUSIKK

BERGEN ETT STEG NÆRMERE EN STORSCENE FOR RYTMISK OG ELEKTRONISK MUSIKK

Kulturminister Anniken Huitfeldt og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken besøkte USF med et gledelig budskap: Kulturdepartementet lover støtte til Arena USF-prosjektet.

Regjeringen foreslår at USF skal motta kr. 2,25 millioner årlig over statsbudsjettet for å betjene et lån på 30,8 millioner. Dette skal tilsvare statens andel av finansieringen.

Arena USF innebærer en ombygging og tilrettelegging av fysiske og tekniske
fasiliteter for artister og publikum, samt akustiske og sikkerhetsmessige forbedringer på kulturhuset USF. Prosjektet er ambisiøst og vil legge opp til at publikum og musikere skal få en formidlingsarena med morgendagens standard.

Kulturministeren beskriver USF som en nasjonal kulturarena. USF har siden åpningen i 1993 hatt stor konsertaktivitet på flere scener og er bl.a. kjent for å være det store festivalhuset i Bergen med Nattjazz, Hole in the Sky/Bergen Metal Fest, Ekkofestivalen m.fl. Arenaen er slitt og trenger oppgradering til en standard som det profesjonelle musikkmiljøet i Bergen og landet for øvrig etterspør og fortjener å få. Publikumskapasiteten vil økes til 1200 i storsalen og 2000 totalt på alle USF-scenene.

Arena USF er et sceneutviklingstiltak som har hundre prosent fokus på spesialtilpasning av scene og akustikk til elektrisk forsterket musikk, herunder jazz, rock, verdensmusikk, folkemusikk o.l.

Arena USF-prosjektet ble lansert høsten 2008 med støtte fra Bergens hovedaktører innen konsertarrangering og musikkorganisasjoner.

Finansieringen av Arena USF er lagt opp som et spleiselag mellom stat, fylke og kommune. Det statlige bidraget er nå på plass, Bergen kommune har lovet å sørge for sin andel på 24 millioner, og dermed er det fylkets andel på likelydende sum som gjenstår. USF vil selv bidra med 9,7 millioner i egenkapital.

 

 

Opprettet: 27/9-2010

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon