USF VERFTET
Hjem > Nyheter > NI FILMER OM NI KUNSTNERE - ET DOKUMENTARPROSJEKT OM KUNSTNERISK VIRKE

NI FILMER OM NI KUNSTNERE - ET DOKUMENTARPROSJEKT OM KUNSTNERISK VIRKE

Billedkunstneren Øyvind Johnsen har gjort filmopptak av ni kunstnere, alle med tilknytning til Bergen. De snakker om kunst, sin virkelighet, sine tanker om kunst og gir publikum et innblikk i kunstverk og arbeidsprosesser.

Johnsen sier han ikke har laget "kunstfilm", men heller en dokumentasjon rundt det kunstneriske virke.

Kunstnerne som deltar er Erling Valtyrson, Robert Alda, Anne Knutsdatter Wille, Olav Herman Hansen, Line Christin Olaisen, Erik Joung, Kjetil Berge, Randi Nygård og Suvi Nieminen. Filmene tegner et bredt bilde og tidspennet som berøres spenner fra 1950-tallet og frem til i dag.

Filmene vises i Cinemateket lørdag 9. oktober kl. 14:00. Samlet varer hele visningen i 3 timer og 17 minutter. Det blir pauser underveis, med anledning til å proviantere fra Kafé Kippers. Visningen avsluttes kl. 18:30. Billett kr. 50.

Se også Øyvind Johnsens nettside www.sensistens.no

Filmprosjektet har tittelen "Kort møte". Øyvind Johnsen skriver selv om prosjektet her:

Videoprosjektet "Kort møte"
Jeg har siden november 2007 jobbet med videoprosjektet "Kort møte". Det består av 9 samtaler med 9 ulike billedkunstnere, alle med med tilknytning til Bergen, men bosatt også andre steder. Siste opptak ble gjort i juni i år. Prosjektet er nå fullført. Lørdag 9. oktober presenters det i sin helhet i Cinemateket USF i Bergen.
Videoene er 7 - 35 minutter lange. Kunstnerne er Erling Valtyrson (f. 1955) - Askøy, Robert Alda (f. 1959) - Bergen, Anne Knutsdatter Wille (f. 1958) - Bergen, Olav Herman Hansen (f. 1935) - Bergen, Line Christin Olaisen ( f. 1973) - Bergen, Erik Joung (f. 1961) - Bergen, Kjetil Berge (f. 1957) - London, Randi Nygård (f. 1977) - Berlin og Suvi Nieminen (f. 1957) - Askøy.

Unikt materiale - stort tidsspenn
De 9 videoene favner bredt mht. kunstnerskap. Samlet sett er materialet ganske unikt.
Mitt utgangspunkt var forundring over at vi billedkunstnere ikke så gjerne snakker om kunst, og aller minst vår egen. Jeg opplevde dette som et savn, og jeg var nysgjerrig. Jeg ønsket å bli klokere. Et selvsagt siktemål var det dessuten å bidra til innsikt, kunnskap og refleksjon ute blant folk. Det gagner oss kunstnere, og absolutt samfunnet som helhet.
Videoene tegner et bredt bilde av kunst og kunstnere, - annerledes enn det en ofte møter. Tidsspennet som berøres er stort; - fra slutten av 1950-tallet og frem til 2010.

Visning i Cinemateket USF
Jeg inviterer nå til stor, samlet visning av mine "korte møter" i Cinemeteket på USF i Bergen lørdag 9. oktober kl. 14.00. I visningen legges det inn pauser. Jeg står selv bak arrangementet.
I videoene er det ordet og det som blir sagt, som er det sentrale. Det formidles tanker om kunst og betydningen kunst kan ha. Samtalene er preget av nærhet og ro. Opptak og redigering er bevisst enkelt gjort, uten store effekter. Hver video har et særpreg. Vi får innblikk i kunstverk og arbeidsprosesser. Hva det er som får folk til å jobbe med kunst. Hva det er som kan ha endret seg i kunstneres virkelighet. Fortid berøres, som Gruppe 66. Men samtiden er den viktige.
Videoene er, - slik jeg ser det, ikke det en kaller "kunst-videoer". De kan nok ha kunstneriske kvaliteter, men er først og fremst en type dokumentasjon.

Faglig forum på HKS
I et Faglig forum senere i høst på Hordaland Kunstsenter (HKS) i regi av Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) vil jeg fortelle om arbeidet mitt med Kort møte-prosjektet. I et påfølgende ordskifte kunne en eksempelvis ta opp
- Enkeltmomenter i de 9 videoene i "Kort møte"
- Mediers synliggjøring av kunst og kunstnere
- Samfunnets kunnskap om kunstnere
- Verdien av innsikt i kunstnerisk arbeid
- Kunstneres strategier i forhold til media og synliggjøring
- Media og synliggjøring relatert til økonomiske interesser.

Grunnstamme i videoarkiv?
De 9 videoene vil bli tilgjengelige på dvd. Jeg tenker at de kunne de bli grunnstamme i et videoarkiv om kunstnere her vestpå. I løpet av få år kunne et slikt arkiv vokse seg stort og rikt. Kanskje noe for HKS?
Kunsthistorie-studenter på Universitetet i Bergen vil i regi av sitt fagutvalg bruke Kort møte-videoene som et supplement innen samtidskunst. Tertnes videregående skole og Høgskolen i Bergen / avd. lærerutdanning uttrykt interesse for materialet. På KHiB var videoene nylig ett av flere utgangspunkt for samtale med førsteårsstudenter om kunstnerrollen.
Fra Norsk kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Bergen kommune fikk jeg prosjektstøtte i 2009. Uten dette hadde jeg ikke kunnet gjennomføre prosjektet.
21.09.2010, Øyvind Johnsen

Sitat slutt.

 

Opprettet: 27/9-2010

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon