USF VERFTET
Hjem > Nyheter > GJESTEKUNSTNER HYUN-SOOK HONG FRA SØR-KOREA

GJESTEKUNSTNER HYUN-SOOK HONG FRA SØR-KOREA

Hyun-Sooks Hong beskrives som Sør-Koreas "grande dame" innen kunst. Hun har et langt og spennende kunstnerskap med monumentale installasjoner bak seg. Hun er for øyeblikket gjestekunstner på USF og her i Bergen viser hun utstillingen "Four columns and twelve windows" i Galleri 3,14 der det er, nettopp, fire søyler og tolv vinduer.

Hong arbeider gjerne i det offentlige rom og innenfor de kunstinstitusjonelle rammer. Hennes spesielle kjennetegn er at hun bruker tekstil og klær som gjennomgående materiale. Enorme mengder klær blir brukt i hennes installasjoner. Hun ser på klær som objekter som har overføringsverdi og med en signifikant verdi i form av kulturell tilhørighet, livsfaseindikatorer og kjønnsidentiteter.

Hong er også opptatt av forbruk og miljø. Hennes kunst kan sees i sammenheng med overforbruk og gjenvinning, klimakriser, materialbruk og opphopning som moderne kulturelle fenomén.

Hennes visuelle grep spenner fra velordnede fargekoordinerte komposisjoner til overveldende opphopninger. Rent formalt foretrekker hun å skape gjentakende strukturer og enkle former, gjerne for å understreke omkringliggende arkitektoniske omgivelser.

Prosjektet som vises i Galleri 3,14 er prosessuelt, og det organiske materialet får en livssyklus som speiler liv og død gjennom utstillingsperioden. Verket endrer både form og karaktér over tid. Hong bruker rommet i Galleri 3,14 aktivt og innkapsler rommets søyler i verket.

Hyun-Sook Hong er gjestekunstner i Bergen. Hun har bosted og studio på USF Verftet. Den internasjonale gjestekunstnerordningen på USF er støttet av Bergen kommune.

Utstillingen åpner fredag 8. oktober kl. 18:00 i Galleri 3,14.

 

 

 

Opprettet: 5/10-2010

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon