USF VERFTET
Hjem > Nyheter > BEK I BORGGÅRDEN USF

BEK I BORGGÅRDEN USF

BEK har fått tildelt Borggårdens hvite vegger og store takhøyde som visuelt nedslagsfelt i perioden 11. og 29. oktober. To unge videokunstnere vil presentere hvert sitt rykende, ferske verk. Interaksjon mellom levende bilder og romlig flate vil stå i sentrum.


Først ut er Mattias Arvastsson som er nyutdannet masterstudent ved KHIB. Hans bidrag er en blanding av video og skulptur og har tittelen "Offset Variations". Tittelen henspeiler på en serie eksperimenter med forskyvning av projiserte overflater.

Noen fikk kanskje med seg Mattias' arbeide "Creating Presences" fra siste masterutstilling. Der ble kunstverket til som et møte mellom solide, skulpturelle elementer og flytende video-overflater. Disse møtene mellom det flyktige i videosekvensene og det statiske i objektene utvikler han nå videre. Borggårdens romlige karakteristika preger verket, siden møtepunktenes parametre defineres av plassen der de vises.

Mattias Arvastssons verk vises fra 11. - 20. oktober.

Deretter overtar Maria Øy Lojo med verket Ripple. Hun jobber med flytende materialer som har en karakteristisk tilstedeværelse, men samtidig uhåndgripelig masse, som lys, lyd og bevegelse. Arbeidene hennes tar som regel utgangspunkt i spesifikke rom og hentyder ofte til et scenisk uttrykk.

Maria Øy Lojos forrige arbeide på USF var The Mirror Stage i 2009, en videoinstallasjon der armaturen i en av lyktestolpene på kaien ble byttet ut med en projektor. Denne måten å sprenge rammene for hva vi vanligvis forbinder med videoprojeksjon er noe av det som kjennetegner Marias måte å jobbe på.

Maria Øy Lojos verk vises fra 21. - 29 oktober.

Fri adgang. Åpent i USFs åpningstider - mandag til fredag kl. 11  24 / lørdag og søndag kl. 12 - 24.

Opprettet: 26/10-2010

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon