USF VERFTET
Hjem > Nyheter > EXIT 2010 - EXCIPIO 2011

EXIT 2010 - EXCIPIO 2011

2010 har vært et begivenhetsrikt år for USF, med mye aktivitet på scenene og et kjærkomment innpass på de statlige budsjetter. Dette er antakeligvis den siste desember vi koster gulvet og rydder i krokene i gamle Røkeriet til jul. Arena USF-ombyggingen som skal gi Bergen en ny storscene for rytmisk musikk er planlagt å starte midtsommers neste år.


Foto: Eirik Lande / Vinnie Who på Ekkofest i Røkeriet USF 2010

Konsertaktiviteten har økt kraftig på USF de senere årene, og vi har jobbet med å å stadig forbedre sceneforhold og publikumsforhold. Men mange har opplevd vår største konsertsal, Røkeriet, som kronglete og uoversiktlig med begrenset innsyn mot scenen. Forholdene for artister og teknisk personell har ikke vært av de beste. På tross av dette har høydepunktene stått i kø i det gamle fiskerøkeriet, og stedet har vært en viktig arena for musikkmiljøene i Bergen siden Ekkorock/USF startet konsertvirksomheten der i 1996.

Med større scene, større sal og nytt loungeområde og adkomst vil USF bli ett av de mest moderne festival- og scenehusene i landet, med gjennomgående høye standarder på interiør, teknikk og komfort. Dette mener vi at både publikum, musikere og arrangører i Bergen fortjener, og Kulturdepartementet enig med oss i det. At vi har fått gjennomslag for en årlig tildeling over statsbudsjettet betyr at USF i Bergen fra sentralt hold vurderes som en viktig nasjonal scene for rytmisk musikk.

I hele byggeperioden vil det være konsertaktivitet som vanlig i Sardinen USF, mens Studio USF og Cinemateket USF kan få korte opphold i aktiviteten. Kafé Kippers vil holde åpent som vanlig.

Planlagt byggestart er høsten 2011, med et lite forbehold. Endelig klarsignal blir gitt når alle impliserte faktorer er kvalitetssikret.

Opprettet: 9/12-2010

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon