USF VERFTET
Hjem > Nyheter > NY DIGITALKUNST I BORGGÅRDEN

NY DIGITALKUNST I BORGGÅRDEN

BEK er igjen ute og lufter digitale kunstverk i Borggården på USF.

BEK disponerer visningsarealet i Broggården frem til 23 mars.
De starter denne gang med å presentere to arbeider av Bjørg Taranger, "Red Circles Underground" og "Warning Rool". Arbeidene er video loops fra prosjektet "Urban Mosaic". Bjørg arbeider i hovedsak med video- og fotobaserte installasjoner. Materialet hentes ved dokumentariske opptak både i nærmiljø og på reiser, og bearbeides til en dynamisk vev av bilder og hendelser. I dette levende bildeuniverset presenteres vi både for en reell virkelighet som innbyr til refleksjon omkring utviklingen av vårt samfunn, samtidig som vi også har muligheten til å oppleve arbeidene som billedmessige tablåer, og vurdere de utifra våre egne estetiske normer og behag.

Bjørgs arbeider i Borggården på USF kan oppleves frem til 7. mars. Da dukker en ny kunstner frem fra projektorene.

Se Bjørg Tarangers nettsider www.cityangel.no
Se BEK sine nettsider www.bek.no

Borggården på USF er kulturhuset sitt vrimleområde og har stor publikumstrafikk til og fra konserter, atelierer og øvingslokaler. Arealet er stort og det er høyt under taket. Det er fysisk sett utfordrende ved at det setter grenser - men åpner samtidig for muligheter. Kunstnerne viser arbeider som er spesiallaget for, eller tilpasset, rommet. Det er såklart helt gratis å nyte kunstverkene der. Åpent i USF sine åpningstider: mandag - fredag kl. 11 - 24 / lørdag og søndag kl. 12 - 24.

 

Opprettet: 18/2-2011

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon