USF VERFTET
Hjem > Nyheter > METEOR I STUDIO USF

METEOR I STUDIO USF

I perioden 20.-29. oktober presenterer BIT Teatergarasjen nytt og internasjonalt teater på flere scener i Bergen. Tilsammen 15 teaterkompanier gir oss forestillinger, workshops, seminarer og installasjoner.

På USF skal tre forestillinger vises:

A SMITH - ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR
Forestillinger:
21 oktober kl. 18:00
22 oktober kl. 18:00
Studio USF

Tittelen på a smiths nyeste soloprosjekt er hentet fra Karl Marx ́ kjente utsagn om kapitalismens globale ekspansjon og dens tilsynelatende ustoppelige og gjentakende endring av alle livets forhold. Med utgangspunkt i ganske hverdagslige historier setter a smith fokus på en verden i endring og kommenterer virkningene av måten vi lever på i dag. Stykket er en forsiktig meditasjon over tilværelsen, en rolig protest mot den stadig mer fremmedartede verden vi lever i.
www.asmithontheinternet.com


TURNING INTO SAINTS

Forestillinger:
26. oktober kl. 18:00
27. oktober kl. 18:00
Studio USF

Det ferske Bergen-baserte kompaniet Grith Ea Jensen & Susanne Irene Fjørtoft plasserer seg med denne forestillingen i skjæringspunktet mellom liv og død, håp og lidelse, forløsning og tap, gjennom en samtidiggjøring av kvinnelige helgener. Basert på et utvalg fra enaktersyklusen The Saint Plays av den amerikanske dramatikeren Erik Ehn, iscenesettes fortiden gjennom nåtidens popkulturelle elementer. Kan fremmaningen av religiøse myter tåle dagens lys?

Utgangspunktet er historien til tre legendariske helgener: Sankta Barbara, som ble halshugget av sin far, jomfru Maria, som ble gravid uten å synde, og Sankta Eulalia, som ble torturert med håret i flammer. Med effekter fra dukketeater, fysisk visuelt teater og tekstbasert lydteater, inviteres publikum til å projisere seg selv på helgeners metahistoriske opprør.
Forestillingen spilles på engelsk.

ANE LAN - A SPIRITI
Forestillinger:
28. oktober kl. 15:00
28. oktober kl. 18:00
29 oktober kl. 15:00
29. oktober kl. 18:00
Studio USF

Omtale fra BIT-Teatergarasjen:
"Initium ut esset creatus est homo. Sjelen har, gjennom store deler av den vestlige tenkningens tradisjon, blitt regnet som menneskets kjerne.

Alt i naturen, inkludert menneskets kropp, er underlagt naturens lover, og sjelen har blitt sett på som en fange i kroppen; en substans som higer etter å overskride kroppens endelighet og nå frem til det evige og uforanderlige. For grunnleggeren av fenomenologien, Edmund Husserl, er det karakteristisk for menneskets sjelelige aktivitet at den alltid er rettet mot noe, at den alltid intenderer noe. Når vi sanser, er det alltid noe vi sanser. Når vi forstår, er det alltid noe vi forstår - uavhengig av om dette noe faktisk eksisterer eller ikke.

Herfra bør vi forsøke å forstå verden på nytt, uavhengig av tradisjonens forkludring av fenomenene. Hannah Arendt følger i dette sporet. Hun vender tilbake til begynnelsen av vår tenknings historie for å få avslørt at det ikke bare er kontemplasjon rundt evigheten - enten det er ideene, gud eller naturlovene - som er menneskets mål, men realisering av egen udødelighet gjennom aktivitet. Og at vårt sjelelige potensial kun kan realiseres i møte med andre mennesker".


Billetter til alle forestillingene i forsalg på Billettservice.no. Bruk lenken til venstre.

Kr 220 ordinær
Kr 150 BT-kort

Kr 110 studenter

Se også BIT Teatergarasjen sine nettsider.

 

Opprettet: 13/10-2011

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon