USF VERFTET
Hjem > Nyheter > TO SERIER MED ARABISK FILM

TO SERIER MED ARABISK FILM

Etter MoMA i New York og Tate Modern i London ble det Bergen sin tur å vise dette solide filmprogrammet med arabisk film

Arrangementet er et samarbeid mellom Stiftelsen 3,14 og Cinemateket i Bergen, og inneholder to serie med totalt tolv filmer som blir presentert over 13 dager i begynnelsen av desember på Cinemateket USF. På programmet står en rekke filmperler som sjelden eller aldri er blitt vist i Norge, fra Algerie, Egypt, Irak, Libanon, Marokko, Palestina, Israel og Syria.

Arbeidet med å finne filmer til prosjektet "Mapping Subjectivity" ble påbegynt av Rasha Salti i 2007. Konseptet vokste ut fra en undersøkelse av arabiske filmklubbprogrammer fra 1960-, 1970- og 1980-tallet. Filmklubbene spilte på den tiden en avgjørende rolle som frittstående kulturarenaer i mange arabiske byer - både i form av visning av internasjonale filmer, men også som en alternativ filmscene utenfor mainstreamkulturen.

I dag ser vi igjen at en kultur av vågale og personlige filmatiske uttrykk har manifestert seg i den arabiske verden, eller som samarbeidsformer mellom Midtøsten og Europa.
Disse filmskapernes filmer tillates sjelden vist i hjemlandet eller regionen, men mange av dem har utstrakt reisevirksomhet og presenteres ofte på internasjonale filmfestivaler og arenaer hvor de både får anerkjennelse og priser. Ofte opplever de å bli betraktet som pionerer innen sitt felt. Som en slags fortropp i en kulturell prosess, hvor det ofte glemmes at arbeidet - og arven - fra regionens tidligere filmskapere ofte er ukjent eller simpelthen utilgjengelig. Mesteparten av filmene fra filmklubbenes storhetstid er borte for alltid - filmkopiene har blitt ødelagt eller forsvunnet.
I løpet av de to siste tiårene har vi sett at autokratiene forankres i en skjult overvåking av ytringsfrihet og dissens, med styrkningen av den islamistiske bevegelsen som eneste organiserte politiske opposisjon. Utviklingen i digitale medier og tilgangen på informasjon har hatt en enorm innflytelse på demokratiprosessen og tilgangen til filmmediet - ikke minst gjennom distribusjon av DVD og digitale medier. Dessuten har filmproduksjon blitt svært mye billigere i seg selv, noe som øker produksjonen betraktelig. Imidlertid har forholdene for uavhengige filmskapere, det politiske klimaet og toleransen for andre politiske synspunkter - eller kunstneriske eksperimenter - blitt mye verre enn de for eksempel var på 1960-tallet.

Visningene er
Domestic Tourism II - torsdag 8. desember kl. 19:00 + lørdag 10. desember kl. 21:00
Life after the fall - torsdag 8. desember kl. 21:30 + søndag 11. desember kl. 19:00
Phantom Beirut - fredag 9. desember kl. 19:00 + tirsdag 13. desember kl. 21:00
China is still far - fredag 9. desember kl. 21:15 + lørdag 10. desember kl. 17:00
I am the one who brings flowers to her grave - lørdag 10. desember kl. 19:30 + søndag 11. desember kl. 17:00
Cracks - søndag 11. desember kl. 21:00 + tirsdag 13. desember kl. 19:00

På tvers av nasjonale grenser
Disse visningene følger de immaterielle forbindelsene mellom en stort sett ukjent personlig, kunstnerisk og eksperimentell filmatisk arabisk arv. Programmet inneholder inspirerende verk fra Algerie, Egypt, Irak, Libanon, Marokko, Palestina og Syria.
Drevet fram av en global motkultur med eksperimentell poesi, litteratur og teater begynte filmskapere på 1960-tallet å utforme et språk og en form som brøt med etablerte forventninger og kommersielle hensyn, og la grunnen for det vågale filmatiske uttrykket.

Svært mye av det vi i dag ser på som formbruddene i filmmediet i den arabiske verden har - enten man anerkjenner det eller ikke - sine røtter i 1960-tallets behov for å eksperimentere med det narrative, bruk av representasjon og billedbruk. De utvalgte filmene berører tema som tilhørighet, immaterielle forbindelser og konversasjoner på tvers av generasjoner og nasjonale grenser.

Programmet understreker mangfoldet og rikdommen i stemmer og visuelle tilnærminger, samtidig som det manifesterer filmmediets posisjon som en integrert del av moderne arabisk samtidskultur. Filmskapere og kunstnere jobber med å skape dypt bevegende, nyskapende, innovative og subjektive fortellinger for sitt publikum. Verkene er noen ganger kritisk provoserende, andre ganger sarkastiske, men de er engasjerende fortellinger som uttrykker følelser som ofte ellers ikke får komme til uttrykk.

ELIA SULEIMANS FILMER
Dette er den andre filmserien i samarbeidet mellom galleri 3,14 og Cinemateket. Elia Suleiman er en israelsk-palestinsk skuespiller og filmskaper med omfattende erfaring fra både regi og manusarbeid. Han ble født 28. juli 1960 i Nasaret i Israel av palestinske foreldre. Elia Suleiman er mest kjent for filmen Gud griper inn (2002), en surrealistisk komedie og moderne tragedie som omhandler den israelske okkupasjonen av de palestinske selvstyreområdene, og ikke minst hverdagen til de som opplever den.

Gud griper inn vant flere priser, blant annet Den internasjonale kritikerprisen (FIPRESCI), Juryprisen ved filmfestivalen i Cannes i 2002 og en pris fra European Film Awards. Suleiman sammenlignes ofte med filmskapere som Jacques Tati og Buster Keaton fordi filmene hans behandler burleske og alvorlige temaer med den samme poetiske følsomheten.

Selv ser han arbeidet sitt som en del av et demokratiseringsprosjekt: "Jeg liker at det er flere måter å lese bildene mine på. Så ofte som mulig prøver jeg å lage flere lag av mening. Det skjer en demokratisering av bildet. Vi har aldri funnet frem til noe bedre politisk system enn det vi kaller demokrati, og mine bilder bærer i seg akkurat den samme risikoen som demokratiet. Risikoen for at noen av dem kan bli misforstått er alltid til stede, for jeg kan ikke påtvinge andre mine egne tolkninger."

Suleimans filmer som vises på Cinemateket USF er
Chronicle of disappearance - torsdag 1. desember kl. 21:00 + søndag 4. desember kl. 19:00
Gud griper inn - tirsdag 6. desember kl. 19:00 + onsdag 7. desember kl. 21:00
Tiden som gjenstår - tirsdag 6. desember kl. 21:00 + onsdag 7. desember kl. 19:00

EXTRA: AKADEMIET CINEMATEKET MED FOREDRAG OM "DEN ARABISKE VÅREN". Professor Knut S. Vikør foredrar og gir en god almenn oversikt over Midtøsten, bakgrunn og dagens situasjon. Ca. 45 minutter.
Torsdag 8. desember kl. 20:30 i Cinemateket USF.

Billetter selges ved inngangen på USF Verftet.
Ordinær pris kr 80.
Medlemmer kr 40.
Medlemskap kr 100.

Les alt om Cinematekets filmvisninger på USF og fyldige filmartikler her.

Stiftelsen 3,14 presenterer filmer, videoer, installasjoner og performancer med kunstnere og regissører som utfordrer det bevegelige bildets konvensjoner og dets stadig skiftende rolle i den visuelle kulturen. Visningene komplimenterer 3,14s øvrige program. De siste fire årene har 3,14 valgt å fokusere på samtidskunst fra Midtøsten og den omkringliggende diasporaen og kunstnere med nyskapende og betydningsfulle verk. Vi arbeider også bevisst med å formidle regionens sammensatte kunstscene og for å skape større anerkjennelse for det talentet mange av disse veletablerte eller unge og fremadstormende kunstnerne representerer.

 

Opprettet: 26/11-2011

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon