USF VERFTET
Hjem > Nyheter > USF BYGGES OM - OG KUNST ER EN DEL AV BYGGEPROSJEKTET

USF BYGGES OM - OG KUNST ER EN DEL AV BYGGEPROSJEKTET

USF er glade for å presentere kuratorsamvirket Radiator som konsulenter for kunstprosjektet knyttet til ombyggingen ved USF.Store deler av kulturhusets scene- og publikumslokaler bygges om og rustes opp til å bli Bergens store festivalhus og skreddersydde scene for elektronisk forsterket musikk. USF har årlig ca 230 000 besøkende og kunsten vil få et stort publikum. I byggebudsjettet er det satt av 1 % til kunst, og det blir altså Radiator som skal organisere kunstprosjektet og finne både kunst og kunstnere som skal levere. Vi har ikke lang tid på oss; nye USF skal åpne i februar 2013.

Radiator er allerede i arbeid, og mandatet fra oppdragsgiveren er: USF er et usedvanlig mangfoldig kulturhus som mange - kunstnere, musikere, publikum m.fl. - har et sterkt forhold til. Kunstprosjektet skal bidra til å understreke stedets identitet og særpreg knyttet til lyd, musikk og visuell kunst. Kunsten vil være til stede i et sammensatt miljø og skal fungere som en parallell opplevelse og impuls til øvrige kunstuttrykk på scenene. Radiator oppfordres til å tenke bredt i forhold til medier og uttrykk, og til å eventuelt sprenge grensene for hva et "utsmykkingsprosjekt" tradisjonelt har dreid seg om.

Kuratorsamvirket Radiator består av tre kuratorer med utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen. Gruppen - Gitte Sætre, Kjell-Erik Ruud og Bjørn Inge Follevaag - har variert erfaring fra ulike deler av kulturlivet.

Gitte Sætre er utdannet billedkunstner men har også arbeidet med å utvikle det mobile visningsrommet "Luftskipet" i samarbeid med det interkommunale utviklingsselskapet Gode Sirklar. Hun har også vært leder for "Kunst i Badet" og arbeidet som uavhengig kurator og produsent.

Kjell-Erik Ruud har bakgrunn som forfatter, kulturoperatør, kurator og idéskaper for blant annet "400 meter kunst" på Voss - et samarbeid mellom kunst og næringsliv som har fått mye oppmerksomhet - og prosjektet "Still life" i Hammerfest produsert av KORO. Kjell-Erik er bosatt på Voss.

Bjørn Inge Follevaag har arbeidet som gallerist hos Stiftelsen 3,14 i mange år og som produsent og kurator. Follevaag er også oversetter i kunst, filosofi og helsefag og medlem av Norsk Faglitterær Forfatterforening. Han har et omfattende internasjonalt nettverk og erfaring.

Navnet Radiator er tatt fra den opprinnelige ideen med å etablere seg i en gammel radiatorfabrikk i Nygårdsgaten, men symboliserer også at organisasjonen ønsker å være i kontinuerlig bevegelse og stadig utvikle seg. Den varierte erfaringsbakgrunnen gir mulighet til å engasjere seg på svært mange felt. Den åpner også for å arbeide tverrfaglig med mange ulike kulturoperatører. Radiator har bevisst unngått å låse seg til ett bestemt kuratorisk konsept, men ser isteden kulturfeltet som en mulighet for mangfold. I en tid der visuell kultur griper inn i stadig flere menneskers hverdag ser Radiator behovet for å nyansere den offentlige bevisstheten om det visuelle kunstfeltet.

Gruppen er medlem av: Norsk Kuratorforening, Bildende Kunstnernes Forening i Hordaland (BKFH), Norske billekunstneres forening (NBK) og Norsk faglitterær forfatterforening (NFFO).

Les mer om USF sin store ombygging her.

Opprettet: 2/5-2012

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon