USF VERFTET
Hjem > Nyheter > HVA SKJEDDE PÅ USF I FJOR?

HVA SKJEDDE PÅ USF I FJOR?

"White" på fjorårets Ekkofestival var ett av høydepunktene på USF

Årsmeldingen til USF er fyldig og gir et godt bilde av drift og aktivitet i kulturhuset. Fjorårets 124 konsertdager, 68 forestillinger, kunstutstillingene og filmvisningene m.m. samlet omlag 230 000 besøkende.

Vi må nok ta forbehold om besøkstallet. Det er arrangørene våre som melder fra om sine besøkstall til oss og det kan være mangler i denne rapporteringen.

Kulturhuset USF driver ikke bare scener for musikk, film og teater, men administrerer også forskjellige prosjekter. Gjestekunstnerprosjektene er i en særstilling. Vi "importerer" utenlandske kunstnere til arbeidsopphold i Bergen, og vi "eksporterer" bergenske kunstnere til Berlin, New York og Cape Town.

Les utfyllende rapporter om ordningene og evalueringer fra kunstnerne i appendix-delen til slutt i årsmeldingen. I tillegg driver vi Bergen Designinkubator, Airwestnorway.com og forskningsprosjektet "Fagutvikling for gjestekunstnerordninger".

Det er en spesiell tid for USF nå. På tampen av fjoråret ble det besluttet å sette i gang Arena USF-prosjektet. Nå bygger vi om store deler av arealene våre. I februar 2013 skal nye USF åpne, som byens nye storscene og festivalhus for rock, jazz, folk, elektronika, samtidsmusikk og annen forsterket musikk. Fasiliteter for arrangører, publikum og artister blir betydelig forbedret og den nye konsertsalen blir skreddersydd akustisk for forsterket musikk. I mellomtiden smører vi oss med forventningsfull tålmodighet og ser at omgivelsene våre får preg av byggeplass. Det rives, det støver og det bråker. Men vi ser at veggene reiser seg og grunnstrukturene legges. Når vi nå går inn i byggeområdet ser vi at det gamle Røkeriet er en saga blott, og at omrisset til den nye salen trer frem. Dette er det største utviklingstiltaket noensinne for kulturhuset, og var høyst nødvendig etter 18 års kontinuerlig drift i arealene. For første gang har USF blitt fast post på statsbudsjettet.
Se mer informasjon om byggeprosjektet, inkludert byggebloggen, på www.arenausf.no

Året 2012 vil det være aktivitet selv om det bygges. Filmvisningene i Cinemateket går sin gang, likeså med konsertene og andre arrangementer i Sardinen. Kafé Kippers har åpent som vanlig.

Årsmeldingen finner du her.
Opprettet: 5/6-2012

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon