USF VERFTET
Hjem > Nyheter > KULTURPOLITISK DEBATTMØTE MED RYTMISK VRI 4. SEPTEMBER

KULTURPOLITISK DEBATTMØTE MED RYTMISK VRI 4. SEPTEMBER

Blir det samspill? Debattmøte om stortingsmeldingen som i 2008 lovde de rytmiske musikkformene likeverdig kulturpolitisk plass med de andre kunstformene. Kulturministeren representeres av sin statssekretær Hallvard Ingebrigtsen, mens lokale politikere fra alle partier deltar.

I samband med lanseringa av det regionale samarbeidet mellom folkemusikk, jazz, rock og beslekta sjangrar, inviterer Brak, Førde internasjonale folkemusikkfestival, STAR og Vestnorsk jazzsenter til opninga av det rytmiske kompetansenettverket VRAK (Vestnorske rytmiske aktører).

Debattmøte - bakgrunn og tematikk:
Stortingsmelding nr. 21 "Samspill" blei lagt fram av Kulturdepartementet i 2007. Der heter det: "Med meldingen ønsker regjeringen å legge til rette for at rytmisk musikk likestilles med andre musikkuttrykk hva gjelder anerkjennelse og betydning. Sjangrene som denne meldingen omfatter, har et bredt publikum og betyr mye for folks kulturopplevelser. Sjangrene bidrar også til viktig nyskaping og utvikling. Derfor må de ha en plass i kulturpolitikken som er likeverdig med andre musikksjangre." (Stortingsmelding nr. 21 "Samspill" s. 7).

Komitéen gav si innstilling 10. juni 2008, og meldinga blei handsama i Stortinget tre dagar seinare. Det var tverrpolitisk tilslutnad til hovudtrekka i meldinga:

"I meldingens innledende kapittel skisseres noen hovedmål for de rytmiske sjangrene, som etter komiteens mening dekker viktige områder for utvikling av dette musikkfeltet. Det er mål som ser de ulike leddene i verdikjeden i sammenheng:
• Et godt konserttilbud over hele landet.
• God tilgang på innspilt musikk av høy kvalitet.
• Styrke kompetanseutvikling og kvalitet.
• Utvikle næringspotensialet innenfor rytmisk musikk."

Statsbudsjettet for 2009 følgde i liten grad opp dei djerve måla som blei formulert i "Samspill". Spørsmålet heile det 'rytmiske Noreg' stiller seg framføre ein ny valbolk, er: "Er "Samspill" eit dokument for kommodeskuffa, eller vil rytmisk musikk få "... en plass i kulturpolitikken som er likeverdig med andre musikksjangre. "Kva betyr likeverdig i denne samanhengen? Og - kva legg partia konkret i målformuleringa "Et godt konserttilbud over hele landet."

Brak, Førde int. folkemusikkfestival, STAR og Vestnorsk jazzsenter inviterer representantar frå AP, Frp, H, Krf, Sp, SV og V til kulturpolitisk debattmøte med rytmisk vri.

Møtet begynner kl. 18:00 i Sardinen USF. Gratis adgang.

Etter møtet blir det konsertar med Casio Kids, Elephant9 og Valkyrien All Stars.

 

Opprettet: 31/8-2009

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon