USF VERFTET
Hjem > Nyheter > ARENA USF - FØRSTE ETAPPE TILBAKELAGT

ARENA USF - FØRSTE ETAPPE TILBAKELAGT

Vi er kommet et langt stykke på vei idet forprosjektet nå er fedigstilt. Arkitekt og rådgivende ingeniører hovedsakelig fra Rambøll Norge har detaljert planene. Vi er i rute med arbeidet for å gi Bergen og musikerne sin etterlengtede skreddersydde scene for elektrisk forsterket musikk - de rytmiske musikkformene.

Prosjektet har blitt vesentlig forbedret på flere punkter og de økonomiske kalkylene som tidligere ble lagt til grunn stemmer med forprosjektkalkylen.
Arena USF prosjektet er tidligere omtalt her.

I oktober 2008 ble det avgjort at det skulle settes i gang en analyse av hvordan den største konsertsalen Røkeriet kunne ombygges til en stor sal for 1200 publikummere. Nå, mindre enn ett år senere, er planene vesentlig utvidet og forprosjekteringen er ferdig.

Det er mange årsaker til at ombyggingsprosjektet Arena USF blir tatt opp:

 • Mangel på en større profesjonell scene for rytmisk musikk i Bergen
 • Vanskelige og lite funksjonelle scene- og garderobeforhold for artister
 • Utilfredstillende logistikk og tilkomst til USF sine scener
 • Generelt dårlige lokaliteter som i liten grad innbyr til opphold før og etter arrangementer
 • Lydgjennomgang som er til ulempe for parallelle arrangementer og til sjenanse for andre leietakere i USF-huset
 • Store vedlikehold-, HMS- og brannmessige utfordringer

Så langt er følgjande milepælar gjennomført:

 • Mulighetsanalyse med arkitektfirmaet Cubus ferdig 1. desember 2008
 • Anbodskonkurranse forprosjekt mars 2009
 • Forprosjekter ble tildelt Rambøll Noreg april 2009
 • Utarbeiding av sceneteknisk og akustisk kravspesifikasjon
 • Forprosjektering der Rambøll Noreg har ansvar for dei fleste fag, oppstart 19. mai, ferdig 1. september 2009
 • Søknad om finansiering sendt Kultur- og Kirkedepartementet, Hordaland fylke og Bergen kommune
 • Igangsetting av designprosjekt for ny møbelserie

Oppsummert inneholder forprosjektet følgende elementer:

 • Ombygging av et areal på i overkant av 3000 m2
 • Utvidelse av publikumskapasitet til 1200-1500 personer i Røkeriet
 • Nytt foajéområde og mulighet forvå dele av Røkeriet til flere saler
 • Tilrettelagt akustisk for rytmisk musikk og for å hindre lydgjennomgang til andre areal
 • Nye artistgarderober, artistfasiliteter og forbedret areal for arrangører
 • Ny og utvidet sentral tilkomst gjennom USF-bygget med bl.a. ny borggård utenfor Røkeriet
 • Ny tilkomst og egne toalett til Studio USF
 • Utvidet areal i andre etasje med bl.a. møterom og dansesal
 • Universell utforming, forbedret luftkvalitet og bedre lydisolering

Med Arena USF oppnås en viktig og nødvendig ombygging som vil gi det bergenske musikklivet gode og tidsriktige fasiliteter for publikum, artister og arrangører. Prosjektet vil gjøre Bergens største scenehus til en optimal konsert- og festivalarena med god logistikk for arrangementer på fem scenar. Dette vil bidra til høyere kvalitet og kontinuerlig fornyelse for den rytmiske musikken i Bergen.

 

 
Opprettet: 31/8-2009

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon