USF VERFTET
Hjem > Nyheter > LEDIG STILLING PÅ USF

LEDIG STILLING PÅ USF

I administrasjonen for USF Verftet er det ledig en 50% stilling (vikariat) som økonomi- og administrasjonsmedarbeider. Vi søker etter en person som har utdanning og erfaring innen økonomi og regnskap.

USF har ledig 50 % vikariat frå 1. februar 2010 og 8 månader framover,
med høve til utviding. Arbeidsoppgåvene er sjølvstendige og varierte
med vekt på økonomi og administrasjon saman med ein liten og effektiv organisasjon. Kvalifikasjonar: økonomisk - administrativ utdanning og helst 2-3 års relevant erfaring med økonomifunksjonen. Du må vera sjølvstendig, serviceinnstilt og utviklingsorientert.
Løn etter avtale. Skriv ein kortfatta søknad med CV og send til jon.tvilde@usf.no.
Er det noko du lurer på, ring kulturhussjef Jon Tvilde,
mobil 9589 9026. Sjå óg www.usf.no. Søknadsfrist 10. november

Kulturhuset USF Verftet er ein unik kunst- og kulturarena med 5 scenar for formidling og produksjon av kunst og kultur. USF er òg ein sentral prosjektorganisasjon som driv Bergen Designinkubator og kommunen sine gjestekunstordningar i Berlin, New York og Bergen.
USF er i positiv utvikling og står framføre store oppgåver knytt til planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet Arena USF.

Opprettet: 23/10-2009

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon