USF VERFTET
Hjem > Program > Line Olaisen - foto "Prosperous Landscapes"
utstilling
Visningsrommet USF

07/07/2006

USF Verftet

Line Olaisen - foto "Prosperous Landscapes"

Prosperous Landscapes Prosperous Landscapes er et fotografisk Prosjekt av digitalt konstruerte bilder, som har landskapet som motivkrets og veien til framtiden/motivasjonen for framtiden som poetisk utgangspunkt. Hvor er framtiden? Møter vi den alene, hvilke kvaliteter har den i gode drømmer, i realitstiske forventninger, i bekymring? Er framtiden noe jeg/vi lengter etter eller skyr? Er framtiden nær eller fjern? Er forestillingen om framtiden formet av (savn) fortiden? Kan man si at framtiden har en synlig grense og at vi vil forstå det når vi møter den, kaster oss ut i den eller snubler over den? Kanskje ligger framtiden alltid foran oss, buegripelig langt framfor oss. I utvalget for denne utstillingen har jeg foksuert på framtiden som en fjern situasjon som er preget av et ønske om eller frykt for ambisjoner og prestasjoner. Disse, og liknende spørretanker, åpner for en variert kreativ, poetisk-filsofisk og kunstnerisk håndtering av nåtid og framtid, både i et subjektivt perspektiv, et sosialt perspektiv og et samfunnsperpektiv. Hvert enkelt verk søker å være eller formidle et reflektert nivå av erfaringer, opplevelser, betraktninger og tolkninger innenfor prosjektets tematikk.. Hvert arbeid uttrykker seg igjennom landskapenes egenskaper, stemninger og de situasjonene som antydes. Dette kan knyttes til bestemte følelser og erfaringer, ofte er det klare ambivalenser, brudd eller tegn på oppløsning i motivene, som både kan støtte og vrake hovedstemningen. Negativplanet er avog til tydelig representert ved lysskader og kjemiflekker, hull eller enkelte støvkort osv, fordi de konstruerte elementene ved bildene skal ikke glemmes, men minne oss på hvor iherdig vi konstruerer oss selv, hvor skjør vår identitet er og hvordan vi gjerne stiller oss ut med personlige minner, som til forveksling likner andres personlige minner. Empirien forsøker både være klar/intellektuel og subtil/emosjonell, slik at man kan stilling til det man ser, både rent emosjonellt og også reflektere intellektuelt over det.

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement.
Rullestolbrukere har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til Sardinen USF og Kafé Kippers.
USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon