USF VERFTET
Hjem > Program > Neste utstilling: INTRAVISION med elektroniske installasjoner i Visningsrommet USF og Dikkedokken. Åpner fredag 5. mai kl. 19.00. Se listen over utstillinger.
Utstilling
Visningsrommet USF

02/05/2006

USF Verftet

Neste utstilling: INTRAVISION med elektroniske installasjoner i Visningsrommet USF og Dikkedokken. Åpner fredag 5. mai kl. 19.00. Se listen over utstillinger.

Elektronisk kunstinstallasjon av Intravision: Per Åge Lyså, Yngve Sandboe, Bjarne Kvinnsland i Visningsrommet USF og Dikkedokken fra 5. mai til 4. juni. Åpningen vil være fredag 5. mai kl. 19.00. Kunstnerne vil være til stede. Utstillingen står til 4. juni. Kunstgruppen Intravision kommer med sitt første utstillingsrettede elektroniske prosjekt til Bergen. De er tverrfaglige spydspisser i kunsten, noe som betyr at i hvert nye prosjekt presser de teknikk og teknologi til det ytterste. Faktisk så langt at det fører til teknologiske nyvinninger. Intravisions utstilling gjenspeiler på mange måter en slags ”state of the art” nivå innen teknologi, og teknologien innen deres områder er i høyeste grad i dynamisk endring. De får derfor et kontinuerlig tilfang av nye byggeklosser og paletter. Intravisions sjangeroverskridene kunstprosjekt i innendørs og i utendørs rom er lokalisert til Visningsrommet på USF Verftet samt *Dikkedokken. Gjennom valget av kunstprosjektets plassering; Visningsrommet USF og Dikkedokken markerer Intravision også det nye arealet som er tiltenkt nyskapende kunstproduksjon i Bergen. Kunsten blir en manifestasjon av området med dets mangfoldige kultur, kystkulturelle historie og næring, integrering og utvikling av historisk og verneverdig miljø. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt med Westwerk i Hamburg og vil til høsten turnére videre fra USF Verftet til Westwerk i Hamburg. (Se http://www.westwerk-hamburg.de/) Intravisions elektroniske lys- og lydverk vekker stor nasjonal oppmerksomhet og kan sees for eksempel på Nydalen stasjon i Oslo, Bærum Kulturhus tegnet av Snøhetta, og på det nye Nobels fredssenter. (Se bilder på http://www.intravision.no/) Intravision skaper en helhetlig multimedial og språklig installasjon. Deres arbeid består i å nøye sammenkomponere lys og lyd til en enhet; til et språk som kommuniserer via referanser, assosisjoner, antydninger og rene stemninger. Installasjonen i Visningsrommet USF er en tekstbasert installasjon. Den inneholder elementer fra flere tidligere installasjoner. Hvert enkelt ord eller bokstav vil dimmes gjennom datastyring og gjennom dette innfører Intravision språkets rytme i den skrevne teksten. Betrakterens øye vil følge rytmen og teksten vil kun være lesbar når lyset er tent. Uttrykket er dynamisk og i endring. Språket får kun mening dersom rekkefølgen på ordene danner mening. Helheten skapes i samkomposisjonen med musikken / lyden som er basert på sampling av stemmeopptak. Totalt sett er installasjonen oppbygd av 64 ord eller skrifttegn på språk som spenner fra kinesisk, tysk, engelsk, portugisisk, samisk og norsk. Intravision har valgt forskjellige tekster som hver og en har kommet til å bety noe for kunstnertrioen, enten i forbindelse med reiser de har foretatt rundt om i verden de siste par årene, eller i forbindelse med utarbeidelse av konsepter og ideer for konkrete kunstoppdrag. Som eksempel på tekststrofer er det verdt å fremheve den engelske teksten "the sad truth" som er et fragment av "The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be either good or evil". (Av den tysk/amerikanske filosofen Hanne Arendt, forfatter av Ondskapens banalitet). Dette er en tekst gruppen kom over da de arbeidet med ideutvikling av installasjonen til rulletrappen i Nobels Fredssenter i Oslo. (Installasjonen er ennå ikke realisert da det femdeles har vist seg svært utfordrende rent tekonlogisk) En annen aktuell strofe er "Å leve er å sveve" fra Ibsens Peer Gynt, et prosjekt som Bjarne Kvinnsland komponerer musikk til og som inngår i Ibsens festivalår 2006. Dikkedokken vil bli lysatt med grønne undervannslamper som sett i undervannsvideoen Happy Salmon i Visningsrommet USF. Denne filmen, som i sin tid ble tatt opp i et undervannslandskap med fisk, vil vises under vannspeilet i Dikkedokken. Installasjonens todelthet speiler enkeltelementene som i en runddans. Det er et essensielt poeng at Intravision i stor grad har kontroll i utviklingen av de teknologier de anvender, fra utvikling av spesial software og hardware til design av lyskilder og lydkilder. Per Åge Lyså, Bjarne Kvinnsland og Yngve Sandboe lever alle tre et slags profesjonelt dobbeltliv, der de i tillegg å arbeide sammen med kunst, har selvstendige arbeidsoppgaver innen næringsrelatert forskning og utvikling. Fagmessig dekker de tilsammen et svært bredt område som spenner fra bioteknologi og undervannsteknologi til utvikling av profesjonell software og hardware for komposisjon av musikk, og til styring av komplette tv-studioer og teaterscener. Intravision arbeider med et stort internasjonalt nettverk av teknologiske partnere og fabrikker. De siste årene har de eksempelvis gjennomført store produksjoner med tett assistanse fra fabrikker i Kina, Korea, Polen og USA, herunder også produksjon for andre kunstnere. Rammer for samarbeid Dette utstillingsrettete elektroniske prosjektet som kunstnerisk kommentar til byutvikling er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Kulturhuset USF ved kulturhussjef Kari Kleppe og urator/prosjektkoordinator Malin Barth, Kunstgruppen Intravision ved Per Åge Lyså, Yngve Sandboe og Bjarne Kvinnsland, samt medeier og driver av den maritime virksomheten i Dikkedokken Per Antoniussen. Språkmaterialet i lydarbeidet er laget i samarbeid med Anders Vinjar, NRK og skoleelever fra prosjektet Språkets Hus. *Dikkedokken er norges eldste ikke-militære tørrdokk. Arkitektonisk forekommer den også som et amfi med sin trappeformede steinmur på langsidene. Stiftelsen Kulturhuset USF arbeider med å utvikle Dikkedokken som et nasjonalt kulturminne – slik at den kan bli tilgjengelig for publikum og nyttiggjøres i forbindelse med kulturelle arrangement. Dikkedokken kan sees på som en ”maritim almenning”. Dikkedokken er en visuell forbindelser mellom Verftsbakken, Nordnes og sjøen.

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement.
Rullestolbrukere har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til Sardinen USF og Kafé Kippers.
USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon