USF VERFTET
Hjem > Program > NM i Kortspill; for amatører, 5 korts
Spillfestival
Sardinen

09/08/2006 kl. 16:00

BSF

NM i Kortspill; for amatører, 5 korts

Det samme gjelder for Texas Hold'em No Limit turneringen. REGLEMENT FOR DET ÅPNE NM I POKER 1. Generelt: A) Spillernes startoppstilling trekkes, og det spilles med 4 eller 5 personer ved hvert bord. B) Dersom bare 2 spillere har sjetonger igjen tilkalles turneringsleder, og bordet brytes opp. Man er ikke ute av turneringen før man har tapt alle sjetongene sine !!! C) Gaver mellom spillerne er ikke tillatt. Forsøk på slik virksomhet kan straffes med diskvalifikasjon av alle de impliserte. D) Bevisst tyveri fra andre spillere påtales til turneringsleder som kan diskvalifisere spilleren. E) Forsøk på juks ved feilgiv o.l. kan medføre diskvalifikasjon. F) Dersom giver snur et kort, eller deler til for mange eller få, er det omgiv. Hvis en deler gir to påfølgende feilgiver må han dessuten betale en bot på 5 ganger anten til potten. G) Ved uoverensstemmelse er det turneringsleder som avgjør. Hans avgjørelse er endelig. 2. Spillet A) Alle spillerne plasserer anten (grunninnsatsen) i potten. Anten vil variere. Anten vil høynes på tid f.ex. 30 min intervaller. B) Alle spillere får utdelt fem kort hver. Disse deles ett og ett runden rundt. C) Spilleren til venstre for deleren velger å åpne spillet eller å "jekke". Man trenger ikke ha "åpning" (f.ex par i knekt) for å åpne spillet. Heller ikke i jekke-potter. Når en av spillerne åpner spillet sier han hvor mye det koster å bytte kort. Nestemann kan nå a) kaste seg, b) betale denne summen til potten eller c) høyne prisen for å bytte kort. Når alle spillerne har slengt seg på eller sett høyeste bud, er kortene klare til bytting. All slenging og budgiving må foregå etter tur. Straffen for å gå utenom sin tur er en ante til potten. D) Spilleren til venstre for deleren bytter kort først uansett hvem som har åpnet potten. Kortbyttet foregår ved at man legger de(t) kort man vil bytte vannrett foran sin plass med billedsiden ned (straffen for å snu kort er en ante til potten). Når deler spør en hvor mange kort en vil ha, sier man høyt og tydelig antallet. Hvis noen spør hvor mange kort en spillerbyttet, må han opplyse om det helt til giver har byttet sine kort. Giver må ALLTID opplyse om hvor mange kort han har byttet. Det kan byttes 1,2,3 eller 4 kort. Dersom en bytter 4 skal en først få 3 og når runden er over, det siste. Bytter giver 4 kort, gir han seg selv 3 kort , legger bort ett og tar så sitt siste. E) Etter kortbyttet kan det bys usett. Den som hadde høyeste bud før kortbytte fastsetter om og hvor mye det skal bys usett. ALLE kan høyne dette budet uavhengig av om de ser på kortene eller ikke. Hvis en spiller er med sett, kan ingen bak ham være med usett. F) Den som, eventuelt fastsatte det høyeste usettbudet kan nå by videre, og reglene følger da de for bud på kortkjøp. MEN: Dersom han velger å by 0, kan bare de(n) som har vært med usett høyne dette budet. Blir det imidlertid høynet, har alle spillere igjen de samme rettighetene. G) Kjøping av pott er ikke tillatt. 3.Budene A) Spillet er halv pot limit. Dvs at en spiller kan til en hver tid by maks halve potten (eller han kan imidlertid alltid by 10 ganger anten). Eksempel: dersom det ligger 60 i potten og en spiller byr 30 kan neste spiller se de 30 og høyne halve potten, altså 60. ([60+30+30]/2=60). Han legger da totalt i 90 (30(syn) + 60 (høyning)). B) Dersom en spiller byr mer enn en annen har igjen, må han dele budet opp. Den summen alle kan syne legges i hovedpotten og resten i en bi-pott. Den med færrest resurser syner i hovedpotten - de andre både i hoved- og bi-potten. De beste kortene vinner hovedpotten mens bi-potten vinnes av de beste kortene som har bidratt til denne. Skulle det være påkrevd, kan potten deles opp i flere bi-potter. 4.Håndrangering. Det høyeste kortet er esset, men dersom spilleren selv ønsker det, kan det telle som 1 - ikke 14. Det er ingen rangering mellom sortene. Skulle 2 hender være like høye, deles potten. Her følger hendenes rangering: 1. Straight Flush ( Alle kortene etter hverandre i samme sort. Det høyeste kortet avgjør hvilken som er høyest 7,8,9,10,J - ikke D,K E,2,3) 2. 4 like ( Den med høyest 4 like vinner ) 3. Hus ( 3 like + 2 like. Den med de høyeste 3 like vinner ) 4. Flush ( Alle kortene i samme sort. Det høyeste kortet avgjør hvor god hånden er. Har to spillere like høyt kort, avgjør det neste osv.) 5. Straight ( Alle kortene etter hverandre uavhengig av sort. 7,8,9,10,J - ikke D,K,E,2,3 Det høyeste kortet avgjør hvor god hånden er. 6. 3 like ( Den med de høyeste 3 like vinner ) 7. 2 par ( 2 like + 2 like. Den med de høyeste 2 like vinner, er det likt avgjør det andre paret evt det høyeste kortet utenom hvis parene er like) 8. 1 par ( Den med høyest par vinner. Er det likt, avgjør sidekortene etter høyde.) 9. Høyt kort ( Den med høyest kort vinner. Er det likt avgjør nr 2 osv) 5.Finalen. Det er bare plasseringen som teller i finalen. Hvor mange sjetonger mer eller mindre enn motstanderne er irrelevant. REGLEMENT FOR DET ÅPNE NM I TEXAS HOLD`EM NO LIMIT FREEZE-OUT Startoppstillingen blir trukket og det blir spilt med 5-10 spillere ved hvert bord. Mannen bak giver (Smallblind) anter en ante, mannen bak ham (Bigblind) 2 anter. Deretter deles to kort til hver spiller, og alle de andre må etter tur bestemme seg for om de vil kaste seg, være med eller høyne. Dette gjelder også Smallblind og Bigblind. Det finnes ingen limit for høyning. Dersom en spiller ikke har tilstrekkelig antall spillepenger til å se et bud, kan potten deles inn i underpotter, (Se reglementet for 5-kortspoker). Når alle spillerne har sett eller kastet seg, legges 3 åpne kort i bordet. Det starter nå en ny budrunde der spilleren bak giver begynner, uavhengig av hvem som høynet sist. Etter at denne budrunden er over legges et nytt kort åpent i bordet, og ny budrunde starter hos spilleren bak giver. Til slutt åpnes et femte kort i bordet, og spilleren bak giver starter den avsluttende budgivingen. Når alle har høynet fra seg er det den spilleren som har den høyeste 5-kortskombinasjonen av bordets 5 og sine egne 2 som er vinner av potten. Dersom flere spillere har like høye 5-kortskombinasjoner, deles potten mellom dem. Dersom det blir foreslått jekk, og alle deltakende spillere i potten er enige, så er dette ensbetydende med at budet for runden er 0, og at spillet fortsetter. Alle spill blir dermed avgjort. Det er ikke tillatt å bli enige om å dele en pott uten at den er spilt ferdig og to eller flere kombinasjoner er like høye. Dersom en spiller byr og en spiller bak ham går all-in med mindre enn 2 ganger det første budet, kan ikke spilleren som bød først høyne igjen. Dette for å beskytte spillere som syner i mellom. Anten økes progressivt, og bord som får for få spillere blir brutt opp og delt inn ved de andre bordene slik at fordelingen av spillepenger mellom de forskjellige bordene er mest mulig jevn. Det skal aldri være mindre enn 5 spillere ved et bord dersom det lar seg unngå. Det vises forøvrig til reglementet for 5-kortspoker når det gjelder forsøk på fusk og gaver mellom spillere samt budgiving utenfor tur. De 5 beste blir premiert.

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement.
Rullestolbrukere har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til Sardinen USF og Kafé Kippers.
USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon