USF VERFTET
Hjem > Program > OKTOBERDANS Seminar: Dramaturgy & Discourse

Sardinen USF

21/10/2006

BIT Teatergarasjen

OKTOBERDANS Seminar: Dramaturgy & Discourse

Oktoberdans seminarene: Moving into new phases, different places - dans som satsningsområde - hva nå? Torsdag 19. oktober kl 10.00-17.00 Sardinen på USF Verftet Dans er blitt et politisk og byråkratisk satsningsfelt i tillegg til at det er en økende publikumsinteresse. Hvordan forholder feltet seg til dette? Hvordan vil denne anerkjennelsen av dansen som kunstuttrykk influere kompetansen og strategiene hos utøverne og mellom feltet og markedet? Er det fare for at dansemiljøet kan bli for konformt, politisk korrekt og instrumentalt styrt før miljøet har definert seg selv, sitt språk og estetikk? Dansekunst som uttrykk og virksomhetsområde kan skrives inn i langt flere sammenhenger med sin kunnskap, enn det som kanskje er forstått i norske sammenhenger. Der en finner frem til at dans ikke bare har en estetisk verdi, men også kan ha en politisk og sosial karakter. Hvilke strategier finnes for å uttrykke dans og kunnskapen om dans? Hvordan er forholdet mellom kultur og makt og det marginale og produksjonsvilkårene innen dansefeltet? Innledere: Marianne Van Kerkhoven, dramaturg ved Kaaitheater i Brussel siden 1985 hvor hun har arbeidet med en rekke koreografer og kompanier. Hun er en sentral skribent og teaterforsker og var redaktør av Teaterschrift i perioden 1992-1998. Melanie Fieldseth, dansekritiker i blant annet Bergens Tidende og Ballet-tanz og frilansskribent. Hun har hovedfag i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, der hun også har forelest om dansekritikk og danseteori. Medredaktør i tidsskriftet 3t. Svein Bjørkås, sosiolog. Han er direktør ved Musikkinformasjonsenteret (MIC) og har tidligere vært forskningsleder i Norsk kulturråd hvor han har arbeidet med og forsket på kunst i offentligheten, kulturpolitikk og forskningsformidling. Møteleder: Bergljót Jónsdóttir, musikkviter. Hun arbeider freelance med et bredt spekter kunst og kultur og har tidligerevært direktør ved Festspillene i Bergen. Hun sitter i en rekke råd og utvalg og innehar styreverv i Norsk Kulturråd ogNasjonalmuseet. Med forbehold om endringer Seminaret er et samarbeid mellom Karen Foss, BIT Teatergarasjen og Dansens Hus og er støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord. For information on the seminars in English, please contact BIT Teatergarasjen: E-mail: info@bit-teatergarasjen.no / Phone: +47 55 23 22 35 ----- Dramaturgy & Discourse Fredag 20. oktober kl 11.00-17.00 Lørdag 21. oktober kl 11.00- 12.30 Sardinen på USF Verftet Seminaret presenterer fire av de mest interessante teoretikerne innen samtidsdansfeltet, som vil holde hvert sitt foredrag basert på temaer de er opptatt av og arbeider med nå. Når det gjelder teoretisk tenkning og refleksjon om samtidsdans er Norge på mange måter en utkant. Med seminaret ønsker vi å slippe til fire stemmer som tilsammen er en eksplosiv blanding og en veldig god introduksjon til hva som rører seg innen danseteori og tanker om dans. De fire står for ulike fokus innen de teoretiske feltene av samtiddans og det er første gang de holder foredrag i Norge. De kombinerer alle både kunstnerisk og/eller dramaturgisk arbeide og det å skrive om dans – to ting som de ser på som tett forbundet med hverandre. Jeroen Peeters er utdannet innen kunsthistorie og filosofi og jobber i Brussel som kritiker, dramaturg og kurator. Han arbeider med en bok om og sammen med koreografen Meg Stuart om hvordan kroppen og persepsjon innen dans og performance blir et diskursiv område, et sted for kritisk tilnærming og analyse av verden vi lever i. Peeters er kritiker i avisen De Morgen og er grunnlegger og redaktør av nettsiden www.sarma.be. Som dramaturg har han arbeidet med blant andre Frankfurter Küche, Sabina Holzer, Thomas Lehmen, Vera Mantero, Sarah Michelson, Lisa Nelson, Carlos Pez og Superamas. Han er for tiden kunstnerisk samarbeidspartner for Meg Stuart/Damaged Goods. Helmut Ploebst har bakgrunn fra studier i medier og kunsthistorie ved universitetet i Wien og tok i 1989 doktorgrad på kunstideologier i Wien mellom 1918 og 1938. Som skribent har han publisert et stort antall artikler om dans og performance i tillegg til anmeldelser. Som gjestekurator har han arbeidet for dietheater wien og festivalen ImPulsTanz. I 2001 gav han ut boken “No wind no word. New Choreography in the Society of Spectacle” med portretter av ni koreografer. Mårten Spångberg kunstner som bor og arbeider i Berlin og Stockholm. Hans egen kunstneriske praksis fokuserer på distribusjon, ansvarlighet og eierskap særlig i relasjon til desentraliserte erfaringsmåter. Sammen med arkitekten Tor Lindstrand står han bak International Festival som arbeider med en utvidet og immateriell form for performance. Spångberg har arbeidet som dramaturg for en rekke koreografer og som kurator i tillegg til egne kunstprosjekter. Hans soloforestilling ”Heja Sverige” presenteres på årets Oktoberdans. Bojana Cvejic fra Serbia har de siste årene markert seg som en svært sentral utøver og performanceteoretiker. Hun arbeider blant annet med regissøren Jan Ritsema i Brussel. Hun har skrevet flere artikler i blant annet det slovenske tidsskriftet MASKA og det kroatiske tidsskriftet Frankcija. Hennes arbeider og tekster er sterkt politiske og utfordrer ideer om samtidsdans og performance. Cvejic underviser i performanceteori blant annet ved P.A.R.T.S i Brussel. Med forbehold om endringer Seminaret arrangeres av BIT Teatergarasjen ved Marie Nerland og er støttet av Fritt Ord. Seminaret er på engelsk. Info om begge seminarene: Påmelding: Frist 30.september på epost info@bit-teatergarasjen.no, telefon 55 23 22 35. Påmeldingen er bindende. Seminaravgift: 350,- for ett seminar, 500,- for begge seminarene (inklusive lunch) Studentpris: 150,- for ett seminar og 300,- for begge seminarene For information on the seminars in English, please contact BIT Teatergarasjen: E-mail: info@bit-teatergarasjen.no / Phone: +47 55 23 22 35 Se også www.oktoberdans.no Se også www.oktoberdans.no

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement.
Rullestolbrukere har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til Sardinen USF og Kafé Kippers.
USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.

USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon