USF VERFTET
Hjem>Virksomheter>Madeleine Stephansen

Madeleine Stephansen

Sko- og Accessories Designer
Deltaker i Bergen Designinkubator.

Se Bergendesigninkubator sin nettside her.
Telefonnummer: 93 09 96 99
Beliggenhet: Rom 431, 4. etasje
Kategori: Designere og arkitekter
E-post: madeleines at live.com
USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon