USF VERFTET

Kontakt

Administrasjonen har kontor i 3. etasje - inngang fra dør D fra bilveien.

Kontoret vårt er vanligvis betjent hverdager mellom kl. 10 - 17,
men vi kan gjerne nåes både før og etter det tidspunktet, tlf. 55 30 74 10.

Gate- og postadresse er Georgernes Verft 12, 5011 Bergen.
Epostadresse post@usf.no.

LOKALER TIL KULTURARRANGEMENTER
Arrangører av konserter, teater o.l. kan kontakte arrangementsansvarlig Sindre Didriksen, tlf. 55 30 74 12 / 92 84 84 80 for booking av scener og datoer.

Vi booker ikke artister og band, bruk en arrangør som mellomledd hvis du vil spille på USF Verftet.

BORDBESTILLING OG KAFE KIPPERS
Henvendelser som gjelder bordbestillinger i Kafé Kippers, uteserveringen på kaien og annet som har med serveringsarrangementer å gjøre rettes til tlf. 55 30 40 80. Restaurantsjef Ørvar Erlendsson tlf. 40 46 24 27, orvar@ght.no.

LEIE AV ATELIER OG KONTOR
Henvendelser som gjelder fast leie av atelier og kontorlokaler rettes i hovedsak til huseier Norwegian Preserving AS ved Jakob Sætre, tlf. 55 33 57 77.

HENVENDELSER TIL FOLK I USF-HUSET
Henvendelser til de ulike virksomhetene som er i USF-huset rettes direkte til dem. Kontaktopplysninger finner du under "Virksomheter".

HITTEGODS
Henvendelser om hittegods rettes i hovedsak til Kafé Kippers. Har du glemt noe i Cinemateket ringer du 55 31 85 80 eller sender en mail til dem. Har du glemt noe mens du var på dansetrening kontakter du Bergen Dansesenter, tlf. 55 32 08 66. Har du glemt noe i øvingslokalene kontakter du Akks Bergen, tlf. 55 55 75 55.

Navn Stilling
TLF
Generelt Generelle Henvendelser
55 30 74 10
Jon Tvilde Kulturhussjef 55 30 74 11 / 95 89 90 26
Evy M. Sørensen Informasjonsansvarlig 55 30 74 10 / 90 86 31 22
Line Nord Gjestekunstnerordninger
+ økonomi
55 30 74 13 / 40 88 60 10
Sindre Didriksen Arrangementsansvarlig 55 30 74 12 / 92 84 84 80
Hallvard S. Nomeland Arrangementsvert og drift
55 30 74 12 / 98 80 69 88
Kjetil Aabø Teknisk og drift 55 30 74 12/ 93 20 56 66USF Verftet - Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN - Tel: (+47) 55 30 74 10 Web: Kyber Kommunikasjon