USF Verftet
Hjem>Virksomheter>Bergen Dansesenter

Bergen Dansesenter

Bergen Dansesenter har en todelt virksomhet:
 
Danse-/ballettskolen:
Undervisningstilbud til alle aldre fra danselek 1 år til seniordans.
Klassisk ballett, jazzdans, moderne/samtidsdans, hip hop m.m.
Skolen drives etter Norske Dansekunstneres prinsipper om høy faglig kvalitet og kvalifiserte pedagoger.
 
BDS kompetansesenter for dans i Bergen og Hordaland:
Virksomheten omfatter informasjons-, formidlings- og produsenttjenester både til det profesjonelle dansemiljøet og til publikum generelt.
Vi er produsent for esc ungdomskompani, Den Internasjonale Dansens Dag, opplegg i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle Spaserstokken m.m.

Daglig leder: Liv Basberg / Tora De Zwart Rørholt
Telefonnummer: 55 32 08 66
Fax: 55 32 08 67
Beliggenhet: Rom 390, 435 og 436 (v/heis) (Inng. E)
Kategori: Scenekunst / Dans
E-post: post@bergen-dansesenter.no
Webadresse: http://www.bergen-dansesenter.no

Tilbyr aktiviteter for barn

Tilbyr undervisning/kurs/øving