USF Verftet
Hjem>Virksomheter>NOBU-Norges Barne og Ungdomskorforbund

NOBU-Norges Barne og Ungdomskorforbund

Nobu (Norges barne- og ungdomskorforbund) er ein landsdekkande, frittståande og demokratisk organisasjon for barnekor, skulekor og ungdomskor. Nobu arbeider for å styrka utbreiinga av og kvaliteten på barne – og ungdomskorsang blant anna gjennom opplæring- og informasjonsarbeid. Nobu Vest formidlar informasjon til medlemskor i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, i tillegg til å organisera aktivitetar for desse.

Daglig leder: Tordis Marie Espeland
Telefonnummer: 55 55 76 82
Beliggenhet: 4 etasje, musikketasjen, inngang dør E
Kategori: Musikk
E-post: tordis.espeland@musikk.no
Webadresse: http://www.nobu.no

Nobu Vest
Georgernes Verft 12
5011 Bergen