USF Verftet
Hjem>Virksomheter>PIKSEL PRODUKSJONER

PIKSEL PRODUKSJONER

Formidling og produksjon av nymedial kunst.

Kunstnerisk leder: Gisle Frøysland
Prosjektkoordinator: Elisabeth Nesheim
Produsent: Hillevi Munthe

Piksel har som formål å fremme åpne teknologier for produksjon og visning av elektronisk kunst. Dette gjøres gjennom en omfattende satsning på formidling gjennom den årlige avviklingen av Pikselfestivalen, lokale seminar og workshops, samt deltagelse på internasjonale konferanser og festivaler som berører Piksels tematikk. Videre fokuserer Piksel på forskning og utvikling med fokus på sanntidsbasert teknologi, og tverrfalige produksjoner med ulike samarbeidspartnere internasjonalt.

Piksel er fra og med 2008 etablert som en selvstendig organisasjon i egne
lokaler, og drives med tilskudd fra Norsk Kulturråd, Bergen kommune og
Hordaland Fylkeskommune.

Telefonnummer: 90 66 50 18,
Beliggenhet: Stallen USF
Kategori: Annet
E-post: info@piksel.no
Webadresse: www.piksel.no