USF Verftet
Hjem>Virksomheter>Ung Film Festival

Ung Film Festival

Filmfestival og ressurs for unge filmskapere.

Stephanie Kriznjak Tveiten (Festival manager)
Tlf.:90107521
Mail: stephanie@ungfilm.no

Jakob Stein (Program manager)
Tlf.: 92654703
Mail: program@ungfilm.no
Telefonnummer: 90 10 75 21
Beliggenhet: Rom 442
Kategori: Film og video
E-post: post@ungfilm.no
Webadresse: http://ungfilm.wordpress.com/