USF Verftet
Hjem>Virksomheter>Vestnorsk Filmsenter AS

Vestnorsk Filmsenter AS

irmelin.nordahl@vestnorskfilm.no
gry@vestnorskfilm.no

Daglig leder: Irmelin Nordahl
Telefonnummer: 55 56 09 05
Fax: 55 56 03 55
Beliggenhet: Rom 442, inngang E
Kategori: Film og video
E-post: post@vestnorskfilm.no
Webadresse: http://www.vestnorskfilm.no

Vestnorsk Filmsenter AS ble etablert i 1994 og har vært virksomt fra årskiftet 1995. VF eies av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

VF forvalter midler fra Kulturdepartementet som
skal brukes til kort- og dokumentarfilmformål.
Alle profesjonelle filmskapere som produserer
sitt prosjekt i tilkytting til det etablerte film- og
videomiljøet på Vestlandet, kan søke tilskudd fra
Vestnorske Filmsenter.